PROFIEL

Maak hier een account aan om beoordelingen achter te laten en favorieten op te slaan.

Staakbonenroute

1. Informatiekiosk Staakbonen

Op het veld van staakbonenteler Thijs Bouten (Asdonckerweg in Hegelsom) staat een informatiekiosk waar u alles kunt lezen over staakbonen. Nieuwsgierig naar de verscheidenheid aan soorten? Of wilt u meer weten over de teeltseizoenen? Loop dan even binnen bij de informatiekiosk. 

2. Asdonckerbeemd

Langs de verbindingsweg Horst-Sevenum, ligt de Asdonckerbeemd. Beemd staat voor laag land en verwijst naar de groengronden nabij oude buurtschappen. Dankzij waterbeheersing is deze grond geschikt geworden voor landbouw. Doordat de oorspronkelijke verkaveling bewaard is gebleven, komt u hier nog altijd kleinschalige, intensieve teelten tegen, zoals staakbonen.

3. Dijkerheide

Dit gebied was tot ongeveer 1900 een heide- gebied dat werd gebruikt voor begrazing met schapen. Toen de behoefte aan akkergrond toe- nam en bovendien kunstmest werd uitgevonden, vonden grootschalige ontginningen plaats. Het beeld van de Dijkerheide veranderde ingrijpend, maar het open karakter bleef behouden. In deze openheid heeft zich grootschalige volle- grondsteelt ontwikkeld, met een intensivering naar glastuinbouw zoals in het gebied Californië.

4. Natuurgebied ’t Ham

In het oude beekdal van de Groote Molenbeek ligt natuurgebied ’t Ham. Het gebied is altijd te nat geweest voor goed agrarisch gebruik. Daarom werd in de jaren ’30 de Groote Molen- beek hier rechtgetrokken in een poging de gronden droger te maken. Echter zonder succes. Vanaf 2000 heeft ’t Ham weer het beeld gekregen van de groengronden van voorheen en is de beek weer in zijn oorspronkelijke staat terug gebracht. 

5. St. Annakapel

Wegen op de grens tussen een beekdal en hoger gelegen landbouwgronden zijn vaak historisch. Aan de St. Annaweg treft u de St. Annakapel aan, vernoemd naar de moeder van de Heilige Maagd Maria. De iets verderop gelegen Vrouwboomweg is vernoemd naar een reeds lang geleden verdwenen boom waarin een Maria- beeldje stond.

6. Hoogveld

Ten noordwesten van het beekdal ligt het bedrijventerrein Hoogveld. Vroeger was dit een agrarisch gebied waar de Horstenaren hun graan verbouwden. De grond werd vruchtbaar gemaakt door de mest uit de potstallen, vermengd met stro en heideplaggen, op het land te verspreiden. Deze manier van mesten verhoogde de grond elk jaar met ongeveer 1 mm. Uit de circa 1 meter dikke humuslaag blijkt dat deze gronden ongeveer 1000 jaar op deze manier zijn gebruikt. De naam Hoogveld is nu ook duidelijk.

7. D’n Afhang en Melatenweg

In de late middeleeuwen werd deze plek als uithoek gebruikt om besmettelijke zieken en zwervers uit het dorp naar te verbannen. De grond was immers zompig en ongeschikt voor landbouw. Dat ‘melaten’ een verbastering is van ‘melaatsen’ past wel, maar is nooit bewezen. Dit ‘onland’ biedt nu plaats aan vele burgers en fraaie landhuizen.

8. Huys ter Horst

Kasteel Huys Ter Horst dateert van rond 1350. Tot 1820 was het bewoond, daarna raakte het in verval. Vanuit de uitkijktoren hebt u een prachtig uitzicht op de ruïne.

9. Kasteelboerderijen

Zware monumentale bomen markeren vaak historische plekken in het landschap. Dat merkt u bijvoorbeeld bij de voormalige kasteelboerderijen De Helpeney, Campsplaats, Meerlohof en De Wevert. Tegenover de Helpeney ligt het in 2009 geopende Parkhotel, met de contouren van een hedendaags kasteel. Hier worden oude en nieuwe monumenten in één landschapsbeeld gevat.

10. Veld Oostenrijk

Het oud-Nederlandse ‘rik’ staat voor ‘rij’ of ‘reeks’, wat in de naam Veld Oostenrijk betekent: een lintbebouwing ten oosten van het ‘Veld’. Het ‘Veld’ verwijst naar een complex gemeenschappelijke akkers. Van de oude boerderijen zijn er nog veel bewaard gebleven. Bijvoorbeeld de Gortmeule, nu een kleinschalige camping met de status landgoed. Maar ook intensieve landbouwtechnologie is ontstaan op dit eeuwen- oude akkerland. Limseeds ontwikkelt hier nieuwe aspergerassen, uitgezet op strak afgebakende percelen.

11. Molen Eendracht Maakt Macht

De molen Eendracht Maakt Macht is in 1899 gebouwd. Dankzij de opbrengst van de molen en eendrachtige samenwerking van alle dorpsbewoners kon de Meterikse kerk worden gebouwd. Vandaar de naam van de molen. In en rondom de molen is het project ‘Van Grond tot Mond’ ingericht, om u kennis te laten maken met de teelt van diverse granen, het malen van meel voor consumptie en het bakken van brood in een houtgestookte oven.

12. Molenveld en Schadijk

In het verleden hebben vele soorten molens het Molenveld omringd om het graan te verwerken dat in de regio werd verbouwd. Aan de noordkant van het Molenveld grenst de goed bewaard gebleven lintbebouwing van Schadijk. Schadijk is een van de oudste buurtschappen van de regio. Er zijn sporen gevonden van bewoning in de vroege ijzertijd, ±700 voor Christus.

13. Schadijkse Bossen

Vroeger waren hier uitgestrekte heidevelden. Boeren staken er plaggen en lieten er schapen grazen. Zo ontstonden kale plekken en kreeg de wind vrij spel. Zandverstuivingen waren het gevolg en zijn de oorzaak van het heuvelachtige karakter in een groot gedeelte van dit bos. Al voor 1850 werd een deel bebost om het Molenveld tegen verstuivingen te beschermen. Later ging men de zandverstuivingen grootschaliger te lijf door meer delen te bebossen met grove dennen. In 2006 besloot men de biologisch-waardevolle stuifduinen te herstellen en werd 50 ha bos gerooid. De Tweede Wereldoorlog is niet ongemerkt aan de Schadijkse Bossen voorbijgegaan. Veel onderduikers vonden in de bossen aanvankelijk een veilig onderkomen.

Startpunt
Pastoor Debijestraat 2, 5963 AG Hegelsom
Herkenningspunt
De kerk van Hegelsom
Lengte
34 km
Parkeren
U kunt uw auto gratis parkeren bij de kerk

Average of 4 reacties.

Ingediend door imagro op zo, 09/17/2017 - 17:03

Permalink

Naam
Johan/nelly
Beoordeling
Bericht
Mooi afwisselende route, maar helaas....verschillende borden weg of omgedraaid!!!

Ingediend door imagro op do, 11/03/2016 - 10:34

Permalink

Naam
Hendrix
Beoordeling
Bericht
Ik heb meer maïs gezien dan staakbonen maar wel een leuke route om te fietsen .
Dus gewoon een andere naam geven.

Ingediend door imagro op wo, 06/06/2018 - 14:11

Permalink

Naam
Toos Cuijpers
Beoordeling
Bericht
Een erg variërende route alleen geen horeca.
Er waren enkele bordjes weg.

Ingediend door imagro op za, 06/16/2018 - 10:22

Permalink

Naam
John Bos
Beoordeling
Bericht
Een mooie route door wisselende landschappen en ondergrond. Leuke uitdaging om het aantal velden te ontdekken waar staakbonen geteeld worden. Dit zijn er denk ik meer als menigeen denkt. Op 3 punten waar de route zich kruist met een andere route was het fijn geweest als er een bordje voor rechtdoor gestaan had.
Al met al een route om aan te bevelen en we zullen hem zeker over een jaar of zo nogmaals fietsen. groeten Ingrid en John

Route: 34 km

Drie gratiën

‘Beelden zijn stil maar zeggen veel.’ De bronzen beeldengroep ‘Drie gratiën’ is geplaatst aan de vooravond van het nieuwe Millennium. Het werk is geselecteerd omdat zij op monumentale wijze…

Lees meer
Kabouter MTB Route Swolgen
1 km | Swolgen

Andere routes

15 km

Rozenroute Velden (15 km)

Velden

Lees meer
3 km

Historische route Grubbenvorst

Grubbenvorst

Lees meer
54 km

Witte Goudroute (lang)

Arcen

Lees meer
25 km

Fietsroute Peel en bossen

Veulen

Lees meer